mdcoroiu.ro :: Nihil sine Deo!

 

Pagină personală :: Home | TIC09 | TIC10 | TIC11 | TIC12 | CD | Lecţii

Proiectul CENTInfoBM :: Proiect | CENTBM | Revista | Olimpiada | Wiki | Blog | Psihologie

 

Clasa a X-a. Excel, PowerPoint, Acces - 2007

 

Proiectul "CENTInfoBM" 2014-2018: https://sites.google.com/site/centinfobm20142018/

 

Planificările


- 2015-2016-mdcoroiu-planificare-tic-10a.doc, 2015-2016-mdcoroiu-planificare-tic-10b.doc (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 03.02.2016)

- nota-primita-de-la-elevi.xls (Data publicării: 19.12.2014; Data ultimei actualizări: 22.05.2016)

- https://sites.google.com/site/mdcoroiu10/ [Wiki-ul clasei] (Data publicării: 22.03.2013; Data ultimei actualizări: 26.06.2015)

 

Fişa de răspuns şi Alegerea tastaturii în liba română/Tehnici de tehnoredactare


- fisa-de-raspuns.doc - Înaintea descărcării subiectelor propuse pentru Competenţe Digitale, se va descărca prezenta fişă de răspuns, în care se vor completa răspunsurile echivalente pe foaia de examen. Completarea ei se va face după copierea în folderul examen, care la final va fi arhivat cu numele clasa-litera-nume-prenume.rar (sau zip) [exemplu: 10a-pop-ioan.zip] şi va fi transmis pe emailul precizat în conţinutul ei. (Data publicării: 19.07.2016)

- tastatura-si-tehnici-tehnoredactare.pdf, tastatura-si-tehnici-tehnoredactare.doc - Alegerea tastaturii în limba română şi Tehnici de tehnoredactare (Data publicării: 25.11.2016)

 

Hour of Code 2015


- În perioada 7-13 decembrie 2015, va avea loc evenimentul Hour of Code. Şi în acest an, în vinerea corespunzătoare săptămânii, ne vom alia şi noi tuturor acelora care vor şi doresc o oră de programare: https://hourofcode.com/ (Data publicării: 03.10.2015)

 

Recapitulare clasa a IX-a


- 10-tic-s1-01.docx [Recapitulare clasa a IX-a: Hard. Soft. Reţele. Ergonomie post lucru. Sisteme de operare. Word 2017], 10-tic-s1-01-brosura-apdetic.pdf [E-Ghid de securitate cibernetică, realizat de Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii - APDETIC] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s1-02.docx [Recapitulare clasa a IX-a: Word 2007. Internet. HTML] (Data publicării: 23.12.2012, Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s1-03.docx*, 10-tic-s1-03-test-2011-2012.doc [Evaluarea iniţială] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

 

Excel


- 10-tic-s1-04.docx [Deschiderea aplicaţiei Excel 2007. Deschiderea, salvarea unei/unui foi/registru de calcul. Folosirea funcţiei "Ajutor". Închiderea aplicaţiei. Moduri de vizualizare] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s1-05.docx, 10-tic-s1-05-fisa-lucru.doc [Formatarea documentului: stabilirea dimensiunilor şi marginilor paginii, orientarea acesteia, adăugare antet şi subsol, introducere numere pagină etc.] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s1-06.docx, 10-tic-s1-06-fisa-lucru.pdf [Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor conţine. Introducerea de informaţii într-o celulă: numere, text, simboluri.] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s1-07.docx, 10-tic-s1-07-fisa-lucru.doc, 10-tic-s1-07-fisa-lucru.xls [Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare, orientare. Selectarea unei celule sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente, a unei linii, a unui rând] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 16.11.2016)

- 10-tic-s1-08.docx, 10-tic-s1-08-fisa-lucru.doc, 10-tic-s1-08-fisa-lucru.xls, 10-tic-s1-08-exemplu.pdf [Copierea/mutarea conţinutului unei celule într-o altă celulă a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi de calcul active sau între registre. Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente, a unei linii, a unui rând. Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule. Inserarea de rânduri/coloane] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s1-09.docx, 10-tic-s1-09-fisa-lucru.xls [Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor. Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere. Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o celulă sau un grup de celule. Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii.] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s1-10.docx*, 10-tic-s1-10-fisa-lucru.xls [Introducerea unei formule simple într-o celulă. Formule aritmetice şi logice pentru adunări, scăderi, înmulţiri şi împărţiri. Completarea automată a unei serii (autofill). Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s1-11.docx*, 10-tic-s1-11-fisa-lucru.xls, 10-tic-s1-11-rezult-test.xlsx [Funcţia IF. Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule în formule. Fixarea opţiunilor pentru tipărire. Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul, a unui grup de celule adiacente, a foii de calcul active sau a unui registru de calcul] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s1-12.docx*, 10-tic-s1-12-fisa-lucru.xls, 10-tic-s1-12-rezult-test.xlsx [Fixarea opţiunilor pentru tipărire. Tipărirea unei secţiunii a foii de calcul active sau a unui registru de calcul. Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din registru de calcul. Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic/Schimbarea tipului diagramei/Mutarea şi/sau copierea, ştergerea diagramelor sau a graficelor] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 16.11.2016)

- 10-tic-s1-13.docx*, 10-tic-s1-13-fisa-lucru.xls, 10-tic-s1-13-rezult-test.xlsx [Importul de fişiere imagine, grafice etc. într-un registru de calcul. Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului importat] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

 

PowerPoint


- 10-tic-s2-01.docx* [Pornirea aplicaţiei. Deschiderea unei prezentări existente - modificarea şi salvarea prezentării. Închiderea prezentării. Folosirea "Ajutor"-ului. Crearea unei noi prezentări. Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) - modificarea acestora. Inserarea unui text. Inserarea unei imagini] (Data publicării: 23.12.2012, Data ultimei atualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s2-02.docx* [Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru un text, o imagine, diapozitive în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active. Ştergerea obiectului selectat. Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare. Ştergerea unei/unor folii dintr-o prezentare. Formatarea textului - corp de literă, stil, mărime, culori, centrare, aliniere.] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 16.11.2016)

- 10-tic-s2-03.docx* [Redimensionarea şi mutarea casetelor text într-un diapozitiv. Setarea grosimii liniei, stilului şi culorilor unei casete text. Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii, casete, cercuri. Modificarea poziţiei şi a aspectului unui obiect grafic - mutarea, mărime, culoare, umbriri. Crearea unei diagrame. Modificarea structurii unei diagrame. Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart, pie chart etc.] (Data publicării: 23.12.2012; Data utlimei modificări: 27.10.2016)

- 10-tic-s2-04.docx*, 10-tic-s2-04-fisa-lucru.doc, 10-tic-s2-04-rezult-test.xlsx [Evaluare formativă] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s2-05.docx* [Inserarea unei imagini - modificarea proprietăţilor imaginii, mutarea ei în alt diapozitiv, adăugarea de efecte de contur pentru obiect. Importarea altor obiecte din prezentare: text, foi de calcul, tabele, diagrame, fişiere, grafice] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s2-06.docx*, 10-tic-s2-06-model.ppt [Adăugarea de efecte de animaţie. Schimbarea efectelor de animaţie preselectate. Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor. Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare: overhead, handout, diapozitive de 35 mm (35 mm slides), prezentare pe ecran (on-screen show)] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s2-07.docx* [Schimbarea orientării diapozitivelor - orizontal, vertical. Adăugarea diapozitivelor de note pentru prezentator. Începerea unui slide-show de la orice folie] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s2-08.docx*, 10-tic-s2-08-roman.xls [Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran. Ascunderea unui/unor diapozitiv(e). Tipărirea diapozitivelor în diferite formate. Aplicaţii practice] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

 

Acces


- 10-tic-s2-09.docx*, 10-tic-s2-09-exemplu.accdb [Deschiderea aplicaţiei. Deschiderea, modificarea, salvarea şi închiderea unei baze de date existente. Folosirea funcţiei "ajutor". Închiderea aplicaţiei. Moduri de vizualizare. 10-tic-s2-09-elevi.accdb] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s2-10.docx*, 10-tic-s2-10-fisa-lucru.doc, 10-tic-s2-10-elev.accdb/10-tic-s2-10-elev.mdb, 10-tic-s2-10-fisa-evaluare.doc [Proiectarea unei baze de date. Crearea unei tabele. Definirea unei chei primare. Stabilirea unui index] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s2-11.docx*, 10-tic-s2-11-fisa-lucru.doc [Modificarea proprietăţilor unui câmp. Introducerea de date în tabelă. Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă. Modificarea datelor dintr-o tabelă. Adăugarea de înregistrări într-o bază de date. Ştergerea de înregistrări într-o bază de date. Proprietăţi/Formatări câmpuri.] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)


- 10-tic-s2-12.docx*, 10-tic-s2-12-fisa-lucru.doc [Conectarea la o bază de date existentă. Căutarea unei înregistrări. Crearea unei interogări simple. Crearea unei interogări multiple. Salvarea unei interogări] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 16.11.2016)

- 10-tic-s2-13.docx*, 10-tic-s2-13-fisa-lucru.doc [Crearea unui raport. Modificarea unui raport. Crearea, modificarea unui antet şi subsol. Gruparea datelor într-un raport, total-raport, subtotal-raport. Crearea/modificarea formularelor] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 27.10.2016)

- 10-tic-s2-14-ghid-acces.docx [document preluat de pe Internet; nu este creaţie proprie] (Data publicării: 27.05.2016)

 


© 2012-2017 mdcoroiu.ro