mdcoroiu.ro :: Nihil sine Deo!

 

Pagină personală :: Home | TIC09 | TIC10 | TIC11 | TIC12 | CD | Lecţii

Proiectul CENTInfoBM :: Proiect | CENTBM | Revista | Olimpiada | Wiki | Blog | Psihologie

 

Clasa a IX-a. Generalităţi. Word - 2007. HTML.

 

Proiectul "CENTInfoBM" 2014-2018: https://sites.google.com/site/centinfobm20142018/

 

Planificarea


- 2014-2015-mdcoroiu-planificare-tic-09.doc (Data publicării: 07.08.2014; Data ultimei actualizări: 26.06.2015)

- nota-primita-de-la-elevi.xls (Data publicării: 19.12.2014; Data ultimei actualizări: 28.03.2015)

- https://sites.google.com/site/mdcoroiu9/ [Wiki-ul clasei] (Data publicării: 26.06.2016)

- 09-tic-s1-00-logic-game.xls - [Test de logică] (Data publicării: 23.12.2012)

 

Fişa de răspuns şi Alegerea tastaturii în liba română/Tehnici de tehnoredactare


- fisa-de-raspuns.doc - Înaintea descărcării subiectelor propuse pentru Competenţe Digitale, se va descărca prezenta fişă de răspuns, în care se vor completa răspunsurile echivalente pe foaia de examen. Completarea ei se va face după copierea în folderul examen, care la final va fi arhivat cu numele clasa-litera-nume-prenume.rar (sau zip) [exemplu: 9a-pop-ioan.zip] şi va fi transmis pe emailul precizat în conţinutul ei. (Data publicării: 19.07.2016)

- tastatura-si-tehnici-tehnoredactare.pdf, tastatura-si-tehnici-tehnoredactare.doc - Alegerea tastaturii în limba română şi Tehnici de tehnoredactare (Data publicării: 25.11.2016)

 

Hour of Code 2014


- Evenimentul Hour of Code - 08-14.12.2014 - un eveniment internaţional care constă în susţinerea unei ore de programare pentru toţi elevii alături de învăţarea celorlalte discipline: limba română, chimie, fizică, biologie etc. Adrese şi link-uri: 2014-12-02-6741-isjmm-hour-of-code.pdf, 2014-12-03-hour-of-code.pdf, 2014-12-03-ashton-kutcher.pdf, 2014-12-03-mark-zuckerberg.pdf, http://youtu.be/rH7AjDMz_de, http://ro.code.org, http://hourofcode.com/ro/ro, http://youtu.be/tQeSke4hIds *, http://hourofcode.com/ro/resources/how-to. Clasa noastră o va pune în aplicare vineri, 12.12.2014. (Data publicării: 03.12.2014)

- Diplomele elevilor pentru participarea la proiectul Hour of Code: 2014-12-13-9a-diplome-hour-of-code.pdf, 2014-12-13-9b-diplome-hour-of-code.pdf (Data publicarii: 13.12.2014)

 

Generalităţi- 09-tic-s1-01.docx - [Sisteme de calcul] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 24.10.2016)

- 09-tic-s1-01-tir.doc, 09-tic-s1-01-stat.xls - [Testul iniţial] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s1-02.docx - [Memorii. Conceptul de Sistem de operare. Tipuri de software] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 24.10.2016)

- 09-tic-s1-03.docx - [Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 24.10.2016)

- 09-tic-s1-04.docx - [Tipuri de reţele. Partajare resurse. Comunicarea în reţea. Drepturi de acces. Viruşi informatici şi antiviruşi] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 24.10.2016)

- 09-tic-s1-05.docx - [Ergonomia postului de lucru. Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului. Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat. Legislaţia referitoare la drepturile de autor. Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 24.10.2016)

- 09-tic-s1-05-stat.xls, 09-tic-s1-05-tssbr.doc [Rezultatele testului sumativ aplicat elevilor şi interpretarea lui] (Data publicării: 29.11.2014)

- 09-tic-s1-06.docx, 09-tic-s1-06-fisa-lucru.doc - [Sistemul de operare Windows. Pornirea/oprirea corectă/repornirea computerului. Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi software ale calculatorului. Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni de afişare] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 24.10.2016)

- 09-tic-s1-07.docx, 09-tic-s1-07-fisa-lucru.doc - [Ferestre: deschidere, operaţii cu ferestre] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 24.10.2016)

- 09-tic-s1-08.docx, 09-tic-s1-08-fisa-lucru.doc - [Disc logic, director/dosar/folder/creanga, fişier/documentul din dosar/frunza] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

 

Lucrul cu fişiere şi directoare. Imprimare


- 09-tic-s1-09.docx, 09-tic-s1-09-fisa-lucru.doc - [Operaţii cu directoare şi fişiere: copiere, mutare, ştergere, căutare, redenumire, realizare copii de siguranţă, vizualizare conţinut. Schimbare disc/director de lucru curent. Arhivatoare] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s1-10.docx, 09-tic-s1-10-fisa-lucru.doc - [Notepad. Paint. Calculator] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s1-11.docx - [Imprimanta. Instalarea unei imprimante. Realizarea unei felicitări, a unei diplome, a unui afiş sau a unei foi publicitare. Organizarea aplicaţiilor într-o structură de directoare proprie.] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s1-12.docx* - [Descrierea diverselor tipuri de tastaturi. Funcţiile tastelor. Taste speciale Windows. Deplasarea cursorului şi clik-uri obţinute cu tastatura] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

 

Word


- 09-tic-s1-12-word-2007.pdf - [Material teoretic pentru Word găsit pe Internet] (Data publicării: 11.05.2013)

- 09-tic-s1-13.docx*, 09-tic-s1-13-fisa-lucru.doc - [Lansarea unei aplicaţii de procesare text (Microdoft Word). Deschiderea unui document existent - modificarea şi salvarea lui. Crearea unui document nou. Închiderea unui document. Utilizarea "Ajutor"-ului. Închiderea aplicaţiei de procesare text] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s1-14.docx*, 09-tic-s1-14-fisa-lucru.doc - [Iniţializarea paginii de lucru. Introducerea informaţiilor în text, funcţia "Anulare". Selecţia informaţiilor - caracter, cuvânt, paragraf, întregul document] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s1-15.docx*, 09-tic-s1-15-fisa-lucru.doc - [Copierea, mutarea, ştergerea - folosirea comenzilor "Copiere", "Lipire" şi "Decupare". Căutarea şi înlocuirea - utilizarea comenzilor "Găsire" şi "Înlocuire"] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s1-16.docx*, 09-tic-s1-16-fisa-lucru.doc - [Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor. Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (catactere cursive) şi subliniere. Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text. Utilizarea culorilor în text] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s1-17.docx*, 09-tic-s1-17-fisa-lucru.doc - [Alinierea textului în cadrul documentului. Spaţierea rândurilor. Copierea formatului unui text selectat. Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-01.docx*, 09-tic-s2-01-fisa-lucru.doc - [Folosirea listelor (numerotare, marcatori). Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare. Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-02.docx*, 09-tic-s2-02-fisa-lucru.doc - [Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor. Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor. Inserarea bordurilor de pagină (culoare, lăţime, model etc.)] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-03.docx*, 09-tic-s2-03-fisa-lucru.pdf - [Stiluri şi paginare - aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea paginilor. Antet şi subsol, introducerea datei, autorului, numărului paginii. Nota de subsol sau de sfârşit de text] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-04.docx* - [Trecerea în revistă a documentului - examinarea înaintea imprimării. Folosirea opţiunilor de bază - fereastra. Imprimare. Tipărirea documentului utilizând una din imprimantele instalate sau într-un fişier] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-05.docx*, 09-tic-s2-05-fisier-exemplu-apl.doc, 09-tic-s2-05-tabel-apl.doc - [Îmbinare corespondenţă în întocmirea unei adeverinţe oficiale emise de către secretariatul şcolii. Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-06.docx*, 09-tic-s2-06-fisa-lucru.doc, 09-tic-s2-06-aplicatie.doc - [Test sumativ] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

 

Internet


- 09-tic-s2-07.docx* - [Istoria Internetului. Protocolul de transmisie TCP/IP. Browser-ul - protocolul http] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-08.docx* - [WWW (World Wide Web). Email. Chat. FTP.] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-09.docx* - [Tipuri de comunicaţie. Modemul. Calculatorul. Browser. Provider. Configurarea SO pentru stabilirea legăturii cu un provider] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-10.docx* - [Adresarea de Internet - adrese de pagini. Adrese de email. Browsere. Motoare de căutare. Gestionarea unei adrese de email. Apărarea împotriva viruşilor. Firewall. Adresarea politicoasă. Respectare legislaţie] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

 

Limbajul HTML


- 09-tic-s2-11.docx* - [Lansarea editorului HTML. Interfaţa editorului. Inserarea şi formatarea unui text: corp de literă, mărime, stil, culoare] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-12.docx* - [Lansarea editorului HTML. Interfaţa editorului. Inserarea şi formatarea unui text sau a unui bloc de text.] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-13.docx* - [Lansarea editorului HTML. Interfaţa editorului. Inserarea unei imagini - modificarea proprietăţilor imaginii: poziţionare, dimensiuni, încadrare în text. Inserarea unor tabele într-o pagină web] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 24.02.2015)

- Iată cum apare un tabel creat cu html (încercaţi şi voi să-l creaţi):

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
Chimie Romana Matematica
Engleza Franceza - Istorie
Fizica - Religie
Informatica Germana Biologie
- Psihologie - -
- - Geografie
- - - -

(Data publicării: 06.06.2015; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-14.docx*, 09-tic-s2-14.zip - [Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text, imagine. Realizarea unei legături pe un text, pe o imagine. Maparea unei imagini. Sintaxa CSS] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-15.docx*, 09-tic-s2-15.zip - [Recapitulare - Word, HTML] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 09-tic-s2-16.docx* - [Pagini HTML create cu ajutorul Word-ului] (Data publicării: 23.12.2012; Data ultimei actualizări: 25.10.2016)

- 2010-04-19.zip - [Bacalaureat 19.04.2010. Proba de evaluare a competenţelor digitale - testul] (Data publicării: 23.12.2012)


© 2012-2017 mdcoroiu.ro