mdcoroiu.ro

Nihil sine Deo!

 

Flag Counter


TIC-Cls-10


Lecţiile


 [sep] Recapitulare clasa a IX-a (Word, HTML etc.) - Lecţia 1. 10-tic-01.docx; E-Ghid de securitate cibernetică, realizat de Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii - APDETIC: 10-tic-01-brosura-apdetic.pdf

- Lecţia 2. 10-tic-02.docx

- Test iniţial. 10-tic-init-test-2023-2024.docx (se va încărca pe Classroom)


 [sep-ian] Microsoft Excel - Lecţia 3. Deschiderea aplicaţiei Excel. Deschiderea, salvarea unei/unui foi/registru de calcul. Folosirea funcţiei "Ajutor". Închiderea aplicaţiei. Moduri de vizualizare. Formatarea documentului: stabilirea dimensiunilor şi marginilor paginii, orientarea acesteia, adăugare antet şi subsol, introducere numere pagină etc.: 10-tic-03.docx; 10-tic-03-fisa-lucru.docx

- Lecţia 4. Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor conţine. Introducerea de informaţii într-o celulă: numere, text, simboluri [X]: 10-tic-04.docx

- Lecţia 5. Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare, orientare. Selectarea unei celule sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente, a unei linii, a unui rând: 10-tic-05.docx; 10-tic-05-fisa-lucru.docx; 10-tic-05-fisa-lucru.xlsx

- Lecţia 6. Copierea/mutarea conţinutului unei celule într-o altă celulă a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi de calcul active sau între registre. Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente, a unei linii, a unui rând. Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule. Inserarea de rânduri/coloane: 10-tic-06.docx; 10-tic-06-exemplu.pdf; 10-tic-06-fisa-lucru.docx; 10-tic-06-fisa-lucru.xlsx

- Lecţia 7. Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor. Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere. Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o celulă sau un grup de celule. Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii. Funcţii simple... şi complicate: 10-tic-07.docx; 10-tic-07-ExcelTutorial.xlsx; 10-tic-07-fisa-lucru.xlsx

- Test 1. Real: 10-tic-test-01-x.docx; 10-tic-test-01-aviz-de-insotire-a-marfii.png; 10-tic-test-01-comanda-formulare-contabile-tipizate.png; 10-tic-test-01-nota-contabila.jpg (se va încărca pe Classroom)

- Lecţia 8. Introducerea unei formule simple într-o celulă. Formule aritmetice şi logice pentru adunări, scăderi, înmulţiri şi împărţiri. Completarea automată a unei serii (autofill). Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average: 10-tic-08.docx; 10-tic-08-fisa-lucru.xlsx

- Lecţia 9. Funcţia IF. Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule în formule. Fixarea opţiunilor pentru tipărire. Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul, a unui grup de celule adiacente, a foii de calcul active sau a unui registru de calcul: 10-tic-09.docx; 10-tic-09-fisa-lucru.xlsx

- Lecţia 10. Fixarea opţiunilor pentru tipărire. Tipărirea unei secţiunii a foii de calcul active sau a unui registru de calcul. Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din registru de calcul. Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic/Schimbarea tipului diagramei/Mutarea şi/sau copierea, ştergerea diagramelor sau a graficelor: 10-tic-10.docx; Fişa de lucru: 10-tic-10-fisa-lucru.xlsx

- Test 2. Antrenament: 10-tic-test-02-x.xlsx (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Lecţia 11. Curs Visual Basic pentru Excel (document preluat de pe Internet). Importul de fişiere imagine, grafice etc. într-un registru de calcul. Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului importat: 10-tic-11.docx; 10-tic-11-curs-vba-excel.pdf; 10-tic-11-fisa-lucru.xlsx

- Test 3. Antrenament: 10-tic-test-03-x.xlsx (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 4. Antrenament: 10-tic-test-04-x.xlsx (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 5. Antrenament: 10-tic-test-05-x.xlsx (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 6. Antrenament: 10-tic-test-06-x.xlsx (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 7. Antrenament: 10-tic-test-07-x.xlsx (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)


 [ian-mar] Microsoft PowerPoint - Lecţia 12. Pornirea aplicaţiei. Deschiderea unei prezentări existente - modificarea şi salvarea prezentării. Închiderea prezentării. Folosirea "Ajutor"-ului. Crearea unei noi prezentări. Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) - modificarea acestora. Inserarea unui text. Inserarea unei imagini: 10-tic-12.docx; 10-tic-12-fisa-lucru.zip

- Lecţia 13. Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru un text, o imagine, diapozitive în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active. Ştergerea obiectului selectat. Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare. Ştergerea unei/unor folii dintr-o prezentare. Formatarea textului - corp de literă, stil, mărime, culori, centrare, aliniere: 10-tic-13.docx; 10-tic-13-fisa-lucru.zip

- Lecţia 14. Redimensionarea şi mutarea casetelor text într-un diapozitiv. Setarea grosimii liniei, stilului şi culorilor unei casete text. Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii, casete, cercuri. Modificarea poziţiei şi a aspectului unui obiect grafic - mutarea, mărime, culoare, umbriri. Crearea unei diagrame. Modificarea structurii unei diagrame. Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart, pie chart etc.: 10-tic-14.docx; 10-tic-14-fisa-lucru.zip

- Lecţia 15. Inserarea unei imagini - modificarea proprietăţilor imaginii, mutarea ei în alt diapozitiv, adăugarea de efecte de contur pentru obiect. Importarea altor obiecte din prezentare: text, foi de calcul, tabele, diagrame, fişiere, grafice: 10-tic-15.docx; 10-tic-15-fisa-lucru.zip

- Lecţia 16. Adăugarea de efecte de animaţie. Schimbarea efectelor de animaţie preselectate. Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor. Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare: overhead, handout, diapozitive de 35 mm (35 mm slides), prezentare pe ecran (on-screen show): 10-tic-16.docx; 10-tic-16-model.pptx

- Lecţia 17. Schimbarea orientării diapozitivelor - orizontal, vertical. Adăugarea diapozitivelor de note pentru prezentator. Începerea unui slide-show de la orice folie: 10-tic-17.docx; 10-tic-17-fisa-lucru.zip

- Lecţia 18. Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran. Ascunderea unui/unor diapozitiv/e. Tipărirea diapozitivelor în diferite formate. Aplicaţii practice: 10-tic-18.docx

- Test 8. Antrenament: 10-tic-test-08-p.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 9. Antrenament: 10-tic-test-09-p.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)


 [apr-mai] Microsoft Acces - Lecţia 19. Deschiderea aplicaţiei. Deschiderea, modificarea, salvarea şi închiderea unei baze de date existente. Folosirea aplicaţiei "Ajutor". Închiderea aplicaţiei. Moduri de vizualizare: 10-tic-19.docx; 10-tic-19-elevi.accdb; 10-tic-19-exemplu.accdb

- Lecţia 20. Proiectarea unei baze de date. Crearea unei tabele. Definirea unei chei primare. Stabilirea unui index: 10-tic-20.docx; 10-tic-20-elev.accdb; 10-tic-20-fisa-lucru.docx; 10-tic-20-fisa-evaluare.docx

- Lecţia 21. Modificarea proprietăţilor unui câmp. Introducerea de date în tabelă. Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă. Modificarea datelor dintr-o tabelă. Adăugarea de înregistrări într-o bază de date. Ştergerea de înregistrări într-o bază de date. Proprietăţi/Formatări câmpuri: 10-tic-21.docx; 10-tic-21-fisa-lucru.docx

- Lecţia 22. Conectarea la o bază de date existentă. Căutarea unei înregistrări. Crearea unei interogări simple. Crearea unei interogări multiple. Salvarea unei interogări: 10-tic-22.docx; 10-tic-22-fisa-lucru.docx

- Lecţia 23. Crearea unui raport. Modificarea unui raport. Crearea, modificarea unui antet şi subsol. Gruparea datelor într-un raport, total-raport, subtotal-raport. Crearea/modificarea formularelor: 10-tic-23.docx; 10-tic-23-fisa-lucru.docx

- BD elevi: 10a.accdb; 10e.accdb

- Lecţia 24. Document preluat de pe Internet (nu este creaţie proprie): 10-tic-24-ghid-acces.docx; 10-tic-24-fisa-lucru.zip

- Test 10. Antrenament: 10-tic-test-10-a.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 11. Antrenament: 10-tic-test-11-a.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 12. Antrenament: 10-tic-test-12-a.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 13. Antrenament: 10-tic-test-13-a.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 14. Antrenament: 10-tic-test-14-a.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)


- Cum construim un site?! Propunere pentru mărirea mediei, prin acordarea unor note corespunzătoare: Realizarea unui wiki pentru promovarea firmei de exerciţiu imaginare pe: https://sites.google.com/site, care să aibă minim 4 pagini web distincte: Despre noi..., Contact, Comandă, Produse (pot fi şi altele). Paginile trebuie să conţină text, imagini etc. Altele: 2022-regulament-rdt.pdf. Termen de realizare wiki şi transmitere link pe Classroom: ....

 


Planificările

- 2023-2024-planificari-tic-mdcoroiu.xlsx

 


Informaţii

- 08.08.2022 - Acest site a fost creat cu scopul publicării lecţiilor de TIC în format digital pentru elevii mei... Ideea datează din anul şcolar 2010-2011 şi a fost pusă în practică încă de atunci.

08.08.2022 - Legislaţie referitoare la drepturile de autor: 1996-03-14-8-lege-dreptul-de-autor-&-drepturile-conexe.docx2005-05-03-102-lege-infiintare-anspdcp.docx2006-01-26-25-og-orda.docx

 


Sugestii...

1. Tastatura şi tehnici de tehnoredactare:

- tastatura-si-tehnici-tehnoredactare.pdf; tastatura-si-tehnici-tehnoredactare.docx

2. Numerotarea paginilor de la 1 la n, începând de la o pagină dată (Word):

- numerotarea-paginilor-de-la-1-incepand-cu-pag-n.ppsx; numerotarea-paginilor-de-la-1-incepand-cu-pag-n.pptx

 

Creare şi administrare site:

Coroiu Mircea-Dumitru [mdcoroiu@gmail.com, +40.757.042.574]

2012-2024, Copyright mdcoroiu. All rights reserved.