mdcoroiu.ro

Nihil sine Deo!

 

Flag Counter


TIC-Cls-09


Lecţiile


- [X] Un mic joculeţ de logică: 09-tic-00-logic-game.xlsx

- Test iniţial. 09-tic-init-test-2023-2024.docx (se va încărca pe Classroom)

- Test 1. Real: 09-tic-test-01.docx (test online pe Classroom)


 [sep-oct] Generalităţi - Lecţia 1. Sisteme de calcul: 09-tic-01.docx

- Regulamentul de ordine interioară în laboratoarele de informatică/FE și Normele de protecție a muncii, securitate și ergonomie. Reguli de conduită privind desfășurarea activităților educative și de instruire în laboratorul de informatică: 09-tic-01-roili-cent.pdf; 09-tic-01-tabel-semnaturi-elevi.docx

- Lecţia 2. Memorii. Conceptul de Sistem de operare. Tipuri de software: 09-tic-02.docx

- Lecţia 3. Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal: 09-tic-03.docx

- Lecţia 4. Tipuri de reţele. Partajare resurse. Comunicarea în reţea. Drepturi de acces. Viruşi informatici şi antiviruşi: 09-tic-04.docx

- Lecţia 5. Ergonomia postului de lucru. Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului. Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat. Legislaţia referitoare la drepturile de autor. Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei: 09-tic-05.docx

- Lecţia 6. Sistemul de operare Windows. Pornirea/oprirea corectă/repornirea computerului. Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi software ale calculatorului. Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni de afişare: 09-tic-06.docx; 09-tic-06-fisa-lucru.docx

- Lecţia 7. Ferestre: deschidere, operaţii cu ferestre: 09-tic-07.docx; 09-tic-07-fisa-lucru.docx

- Lecţia 8. Disc logic, director/dosar/folder/creangă, fişier/documentul din dosar/frunză: 09-tic-08.docx; 09-tic-08-fisa-lucru.docx


 [oct-dec] Lucrul cu fişiere şi directoare. Imprimare - Lecţia 9. Operaţii cu directoare şi fişiere: copiere, mutare, ştergere, căutare, redenumire, realizare copii de siguranţă, vizualizare conţinut. Schimbare disc/director de lucru curent. Arhivatoare: 09-tic-09.docx; 09-tic-09-fisa-lucru.docx

- Lecţia 10. Notepad. Paint. Calculator: 09-tic-10.docx; 09-tic-10-fisa-lucru.docx

- Lecţia 11. Imprimanta. Instalarea unei imprimante. Realizarea unei felicitări, a unei diplome, a unui afiş sau a unei foi publicitare. Organizarea aplicaţiilor într-o structură de directoare proprie: 09-tic-11.docx; 09-tic-11-fisa-lucru.docx

- Referat Dec 2023: 09-tic-11-teme-referat.docx (temă benevolă pe vacanță)

- Lecţia 12. Descrierea diverselor tipuri de tastaturi. Funcţiile tastelor. Taste speciale Windows. Deplasarea cursorului şi clik-uri obţinute cu tastatura: 09-tic-12.docx; 09-tic-12-1-fisa-lucru.docx; 09-tic-12-2-fisa-lucru.docx [Word. Material teoretic pentru Word găsit pe Internet: 09-tic-12-word-2007.pdf]


 [ian-mar] Microsoft Word - Lecţia 13. Lansarea aplicaţiei de procesare de text. Deschiderea unui document existent - modificarea şi salvarea lui. Crearea unui document nou. Închiderea unui document. Utilizarea "Ajutor"-ului. Închiderea aplicaţiei de procesare text: 09-tic-13.docx; 09-tic-13-fisa-lucru.docx

- Lecţia 14. Iniţializarea paginii de lucru. Introducerea informaţiilor în text, funcţia "Anulare". Selecţia informaţiilor - caracter, cuvânt, paragraf, întregul document [X]: 09-tic-14.docx; 09-tic-14-fisa-lucru.pdf

- Lecţia 15. Copierea, mutarea, ştergerea - folosirea comenzilor "Copiere", "Lipire" şi "Decupare". Căutarea şi înlocuirea - utilizarea comenzilor "Găsire" şi "Înlocuire": 09-tic-15.docx; 09-tic-15-fisa-lucru.docx

- Lecţia 16. Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor. Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (catactere cursive) şi subliniere. Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text. Utilizarea culorilor în text: 09-tic-16.docx; 09-tic-16-fisa-lucru.docx

- Lecţia 17. Alinierea textului în cadrul documentului. Spaţierea rândurilor. Copierea formatului unui text selectat. Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor: 09-tic-17.docx; 09-tic-17-fisa-lucru.docx

- Lecţia 18. Folosirea listelor (numerotare, marcatori). Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare. Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele: 09-tic-18.docx; 09-tic-18-fisa-lucru.docx

- Lecţia 19. Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor. Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor. Inserarea bordurilor de pagină (culoare, lăţime, model etc.): 09-tic-19.docx; 09-tic-19-fisa-lucru.docx

- Test 2. Antrenament: 09-tic-test-02-w.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 3. Antrenament: 09-tic-test-03-w.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Lecţia 20. Stiluri şi paginare - aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea paginilor. Antet şi subsol, introducerea datei, autorului, numărului paginii. Nota de subsol sau de sfârşit de text [X]: 09-tic-20.docx;

09-tic-20-fisa-lucru.pdf

- Lecţia 21. Trecerea în revistă a documentului - examinarea înaintea imprimării. Folosirea opţiunilor de bază - fereastra. Imprimare. Tipărirea documentului utilizând una din imprimantele instalate sau într-un fişier: 09-tic-21.docx

Proiectul "Destinaţia mea preferată este..." (proiectul)

- xxx

- Material lucrat împreună cu elevii: xxx

- Lecţia 22. Îmbinare corespondenţă în întocmirea unei adeverinţe oficiale emise de către secretariatul şcolii. Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie [T][E]: 09-tic-22.docx; 09-tic-22-fisa-lucru.docx; 09-tic-22-aplicatie.docx

- Test 4. Antrenament: 09-tic-test-04-w.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 5. Antrenament: 09-tic-test-05-w.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)


 [apr] Internet - Lecţia 23. Istoria Internetului. Protocolul de transmisie TCP/IP. Browser-ul - protocolul http. WWW (World Wide Web). Email. Chat. FTP: 09-tic-23.docx

- Lecţia 24. Tipuri de comunicaţie. Modemul. Calculatorul. Browser. Provider. Configurarea SO pentru stabilirea legăturii cu un provider. Adresarea de Internet - adrese de pagini. Adrese de email. Browsere. Motoare de căutare. Gestionarea unei adrese de email. Apărarea împotriva viruşilor. Firewall. Adresarea politicoasă. Respectare legislaţie: 09-tic-24.docx


 [apr-mai] Limbajul HTML - Lecţia 25. Lansarea editorului HTML. Interfaţa editorului. Inserarea şi formatarea unui text: corp de literă, mărime, stil, culoare: 09-tic-25.docx

- Lecţia 26. Lansarea editorului HTML. Interfaţa editorului. Inserarea şi formatarea unui text sau a unui bloc de text: 09-tic-26.docx

- Lecţia 27. Lansarea editorului HTML. Interfaţa editorului. Inserarea unei imagini - modificarea proprietăţilor imaginii: poziţionare, dimensiuni, încadrare în text. Inserarea unor tabele într-o pagină web: 09-tic-27.docx. Pentru lecţia 09-tic-27 am creat un tabel, pe care vă rog să-l creaţi şi voi (09-tic-27.txt):

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
Chimie Romana Matematica
Engleza Franceza - Istorie
Fizica - Religie
Informatica Germana Biologie
- Psihologie - -
- - Geografie
- - - -

- Lecţia 28. Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text, imagine. Realizarea unei legături pe un text, pe o imagine. Maparea unei imagini. Sintaxa CSS: 09-tic-28.docx [Model aplicaţie: 09-tic-28.zip]

- Lecţia 29. Recapitulare - Word, HTML: 09-tic-29.docx [Model aplicaţie: 09-tic-29.zip]

- Lecţia 30. Pagini HTML create cu ajutorul Word-ului: 09-tic-30.docx

- Pagini web realizate cu elevii:

    # 1A: 1a-html.zip

    # 1B: 1b-html.zip

    # 1C: 1c-html.zip

    # 9A: 9a-html.zip

    # 9B: 9b-html.zip


- Test 6. Antrenament: 09-tic-test-06-h.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

- Test 7. Antrenament: 09-tic-test-07-h.zip (Doar elevii desemnați vor încărca soluția pe Classroom!)

 


Planificările

- 2023-2024-planificari-tic-mdcoroiu.xlsx

 


Informaţii

- 16.08.2017 - Acest site a fost creat cu scopul publicării lecţiilor de TIC în format digital pentru elevii mei... Ideea datează din anul şcolar 2010-2011 şi a fost pusă în practică încă de atunci.

- 19.04.2022 - Legislaţie referitoare la drepturile de autor: 1996-03-14-8-lege-dreptul-de-autor-&-drepturile-conexe.docx; 2005-05-03-102-lege-infiintare-anspdcp.docx; 2006-01-26-25-og-orda.docx

 


Sugestii...

1. Tastatura şi tehnici de tehnoredactare:

- tastatura-si-tehnici-tehnoredactare.pdf; tastatura-si-tehnici-tehnoredactare.docx

2. Numerotarea paginilor de la 1 la n, începând de la o pagină dată (Word):

- numerotarea-paginilor-de-la-1-incepand-cu-pag-n.ppsx; numerotarea-paginilor-de-la-1-incepand-cu-pag-n.pptx

 

Creare şi administrare site:

Coroiu Mircea-Dumitru [mdcoroiu@gmail.com, +40.757.042.574]

2012-2024, Copyright mdcoroiu. All rights reserved.